فایل های دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - صفحه 1

پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست

پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست - ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست ‏فصل دوم ‏تعریف مفهومی عوم...

قیمت : 47,510 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد، معرفي مدل كارت امتيازي متوازن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد، معرفي مدل كارت امتيازي متوازن

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی وعملکرد سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی وعملکرد سازمانی

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل