فایل های دسته بندی گوناگون و متفرقه - صفحه 1

پروژه کامل در مورد آلومينيوم‌

پروژه کامل آلومينيوم‌ - ‏فصل‏‌‏ 1: ‏مقدمه‏‌ ‏با‏ ‏كاربرد‏ ‏بيشتر‏ ‏مواد‏ ‏آلومينيومي‏‌‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏آلياژهاي‏‌‏ ‏آلومينيوم‏‌‏ ‏در‏ ‏قطعات‏‌‏ ‏مختل...

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتابچه بیماران

کتابچه بیماران - 0 ‏کتابچه بیماران ‏محتوای جلسات ‏الگوی تغییر یافته ماتریکس (ویراستاری 4)جلسه اول...

قیمت : 28,790 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری - ‏چک لیست ‏ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ‏ابزار و روش اندازه گیری ‏در این پژوهش برا...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزش راهبرد های فراشناختی TREE

پکیج آموزش راهبرد های فراشناختی TREE - ‏پکیج آموزش راهبرد‏های فراشناختی TREE ‏برای یادگیری بهتر، دانش آموزان تشویق می‏‏شوند. درختی را مجسم کن...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله

پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله - ‏پکیج آموزش مهارت ‏خودآگاهی و حل مساله ‏شرح حال جلسات آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله ‏جلسه اول :1-آشن...

قیمت : 25,910 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منبع فوری برای کاربردهای سنجش روانشناختی در زمینه بزرگسالان

منبع فوری برای کاربردهای سنجش روانشناختی در زمینه بزرگسالان - ‏ ‏براي چه منظوري، در چه سني، از چه آزموني استفاده کنيم؟ ‏منبع فوري براي‏ ‏کاربر...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 - ‏آسان داک‏(www.Asandoc.com‏) ‏به نام خدا ‏مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون‏ 2003 ‏پرسشنامه ‏لطفاً مشخص کن...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاسهای تاکتیکهای تعارض1

مقیاسهای تاکتیکهای تعارض1 - ‏مقیاسهای تاکتیکهای تعارض1 ‏مقیاسهای تاکتیکهای تعارض2 ‏تهیه کننده: ‏موری ای. اشتراس3 »‏ مقیاسهای تاکتیکهای تعارض«‏ ی...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برگه ثبت داده ها

نمونه برگه ثبت داده ها - ‏نمونه‏ ‏برگه‏ ‏ثبت‏ ‏داده‏ ‏ها ‏ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده‏‏ها می‏‏باشد که از طریق مشاهده‏‏ی دقیق و علمی...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی