فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت در مورد پاورپوینت رنگ آمیزی پروفیل های مصرفی در ساختمان های فولادی

پاورپوینت در مورد پاورپوینت رنگ آمیزی پروفیل های مصرفی در ساختمان های فولادی - رنگ آمیزی پروفیل های مصرفی در ساختمان های فولادی رنگ آميزي انت...

قیمت : 50,390 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در هلند

پاورپوینت در مورد پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهر در هلند - نظام برنامه ریزی شهر در هلند فهرست مقدمه چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ری...

قیمت : 47,510 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت هتل قدیم رامسر

پاورپوینت در مورد پاورپوینت هتل قدیم رامسر - هتل قدیم رامسر معرفی هتل مشخصات هتل معماری هتل آشنایی بیشتر با هتل تاریخچه ساخت هتل باغ و بلوا...

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده

پاورپوینت در مورد پاورپوینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده - سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده ...

قیمت : 43,190 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل - دیاگرام ارتباط فضاها در هتل دياگرام نحوه قرارگيري فضاهاي عمومي اتاق برگزاري مراسم و...

قیمت : 43,190 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت تعمیر ترك سازه اي با تزریق اپوکسی

پاورپوینت در مورد پاورپوینت تعمیر ترك سازه اي با تزریق اپوکسی - تعمیر ترك سازه اي با تزریق اپوکسی مقدمه هدف از این نوع تعمیر مواقع استفاده آم...

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت بنای عالی قاپوی اصفهان رفیع ترین بنای عهد صفوی

پاورپوینت در مورد پاورپوینت بنای عالی قاپوی اصفهان رفیع ترین بنای عهد صفوی - بنای عالی قاپوی اصفهان رفیع ترین بنای عهد صفوی فهرست مطالب معرف...

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت ايمني در كارگاه

پاورپوینت در مورد پاورپوینت ايمني در كارگاه - ايمني در كارگاه تنظيم: كار آموزان واحد ايمني آموزش كاركنان: كاركنان بايد در مورد استفاده از وساي...

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری

پاورپوینت در مورد پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری - کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری مقدمه انواع عکسهای هوایی ویژگی...

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی