فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست

پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست - ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست ‏فصل دوم ‏تعریف مفهومی عوم...

قیمت : 47,510 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد، معرفي مدل كارت امتيازي متوازن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد، معرفي مدل كارت امتيازي متوازن

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی وعملکرد سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی وعملکرد سازمانی

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنــامه سازگاری تحصیلی

پرسشنــامه سازگاری تحصیلی - 1‏ صفحه: ‏پرسشن‏ــ‏امه سازگاری تحصیلی ‏دستور العمل‏:‏ عبارات زير به تجربيات شما در دانشگاه مربوط مي شود‏.‏هر عبارت...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز

پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز - ‏پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجرز Self Concept Questionnaire ‏ :‏ برای ‏سنجش ‏خودپنداره ‏از پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏ر...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس 1979)

پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتوس 1979) - ‏1 ‏سیاهۀ ترس ‏(‏پرسشنامۀ نشانه های رفتاری) ‏فُرم کوتاهِ پرسشنامۀ ترسFear Questionaire‏-‏ ‏ ( مارکز وماتئ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار - ‏پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار ‏1 ‏بنام خدا ‏پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار ‏منبع: ‏دیوید ویل، و راب ویلسون(2005)...

قیمت : 28,790 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه‌ي بهزيستي روان‌شناختی ريف

پرسشنامه‌ي بهزيستي روان‌شناختی ريف - ‏به نام خدا ‏پرسشنامه‏‌‏ي بهزيستي ‏روان‌شناخت‏ی ريف ‏ابزارهاي متعددي براي اندازه‏‌‏گيري متغيرها وجود دارد. ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی - ‏پرسشنامه یادگیری سازمانی ‏ردیف ‏گویه ‏خیلی کم ‏کم ‏متوسط ‏زیاد ‏خیلی زیاد ‏1 ‏بیانیه چشم‌انداز بانک، ارزشهایی را که ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی