فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل