فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت ومعلولیت جسمی-حرکتی

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت ومعلولیت جسمی-حرکتی

قیمت : 40,310 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری

قیمت : 54,710 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق پیمان شکنی زناشویی

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق پیمان شکنی زناشویی

قیمت : 43,190 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل