اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت کنترول پیشرفته

کنترول پیشرفته - 1 آنچه پس از مطالعه این مبحث می آموزید مفهوم پایداری ورودی-خروجی (BIBO) شرط وجود پایداری ورودی-خروجی (BIBO) مفهوم پایداری د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یک روش ریاضی ساده برای مسائل پیچیده امواج

یک روش ریاضی ساده برای مسال پیچیده امواج - یک روش ریاضی ساده برای مسائل پیچیده امواج مدل سازی عددی روشهای حل مسائل مربوط به امواج روشهای اندا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد موجک در تقریب توابع یک بعدی و حل معادلات دیفرانسیل معمولی

کاربرد موجک در تقریب توابع یک بعدی و حل معادلات دیفرانسیل معمولی - کاربرد موجک در تقریب توابع یک بعدی و حل معادلات دیفرانسیل معمولی سیدمحسن م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هوش مصنوعي رهياتي نوين

پاورپوینت هوش مصنوعي رهياتي نوين - . . هوش مصنوعي Artificial Intelligence نام كتاب : هوش مصنوعي رهياتي نوين مولف : راسل و نورويگ مترجم : ر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پيشنهاد يک راهکار برای فرايندتامين پاسخگويي بودجه

پاورپوینت پيشنهاد يک راهکار برای فرايندتامين پاسخگويي بودجه - 1 مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زیست فناوری 2 مرکز رشد زیست ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

پاورپوینت پنج چالش اصلی محیط زیست ایران - پنج چالش اصلی محیط زیست ایران گری لوییس - نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران - در سخنرانی‌...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ويژگيهاي بنيادي صنعت برق

پاورپوینت ويژگيهاي بنيادي صنعت برق - ويژگيهاي بنيادي صنعت برق 1 ويژگيهاي بنيادي صنعت برق از ديدگاه فني از ديدگاه زيست محيطي از ديدگاه اقتص...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پست های فشار قوی

پاورپوینت پست های فشار قوی - 1 پست های فشار قوی نمای کلی تولید تا مصرف برق 2 3 4 ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت بحرانهای زیست محیطی شرکت ملی پالایش و پخش

پاورپوینت مدیریت بحرانهای زیست محیطی شرکت ملی پالایش و پخش - مدیریت بحرانهای زیست محیطی شرکت ملی پالایش و پخش دکتر وحید حسینی جناب...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موجک و پردازش چند دقتی

پاورپوینت موجک و پردازش چند دقتی - حوزه مكان و فركانس 1 پیشینه آنالیز زمان-فرکانس: تبدیل فوریه تبدیل فوریه زمان – کوتاه آنالیز چند تفکیک ت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شركت برق منطقه اي زنجان در 3ماهه اول سال 1394

پاورپوینت شركت برق منطقه اي زنجان در 3ماهه اول سال 1394 - 1 گرامی باد سال ملت و دولت ، همدلی و هم زبانی 2 شركت برق منطقه اي زنجان در 3ماهه ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت همکاری و هماهنگی بین عاملها

پاورپوینت همکاری و هماهنگی بین عاملها - همکاری و هماهنگی بین عاملها 1 www.ceit.aut.ac.ir/islab رئوس مطالب حل مساله بصورت توزیع شده بطور مشار...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل