فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس الگویابی

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس الگویابی - ‏به ‏نام ‏خدا ‏طرح ‏درس ‏روزانه ‏پایه ‏سوم ‏نام ‏معلم: ‏نام ‏درس : ‏ریاضی ‏عنوان : ‏الگویابی ‏ص ‏زمان ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس گندم از گندم بروید

طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس گندم از گندم بروید - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏هدیه ‏های ‏آسمانی ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏سوم ‏ابتدایی ‏موضوع: ‏درس 91 ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا

طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز پانزدهم تمرین حروف نا خوانا - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏قرآن ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏سوم ‏ابتدایی ‏موضوع: ‏درس ‏روز ‏پا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس انتخاب پروانه

طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس انتخاب پروانه - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏هدیه ‏های ‏آسمانی ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏سوم ‏ابتدایی ‏موضوع: ‏درس 31 ‏انتخا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم ابتدایی درس آب ماده ی با ارزش و اب های شور و شیرین و چگونگی تشکیل ابرها

طرح درس علوم سوم ابتدایی درس آب ماده ی با ارزش و اب های شور و شیرین و چگونگی تشکیل ابرها - ‏نام ‏و ‏نام ‏خانوادگی ‏معلم: ‏پایه‏تعداد ‏دانش ‏آموز...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بانوی قهرمان

طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بانوی قهرمان - ‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏هدیه ‏های ‏آسمانی ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏سوم ‏ابتدایی ‏موضوع: ‏درس 6 ‏بانوی ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هنر سوم دبستان

طرح درس سالانه هنر سوم دبستان - ‏طرح سالانه هنر پایه سوم ابتدایی ‏موضوع ‏اهداف ‏وسایل مورد نیاز ‏فعالیت های دانش آموزان ‏1 ‏بافت ها ‏ - ‏طبیعت ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب - ‏ نام درس : ‏ریاضی موضوع درس : ‏ضرب ‏پایه : ‏سوم ‏نام ‏آموزشگاه : ‏منطقه : ‏نام ‏معلم : ) ‏مجری (: ‏ت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی نقاشی با موضوع معین

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی نقاشی با موضوع معین - ‏پایه ‏و ‏ماده ‏درسی : ‏سوم ‏ابتدایی ‏هنر ‏عنوان ‏تدریس : ‏نقاشی ‏با ‏موضوع ‏معین ‏هدف...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی