فایل های دسته بندی روانشناسی-علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت روانشناسي سلامت

پاورپوینت روانشناسي سلامت دارای 210 اسلاید وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان

پاورپوینت سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان دارای 41 اسلاید وقابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله عوامل مخدوش کننده ارتباط با همسر

مقاله عوامل مخدوش کننده ارتباط با همسر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل مخدوش کننده ارتباط با همسر

پاورپوینت عوامل مخدوش کننده ارتباط با همسر دارای 20 اسلاید وقابل ویرایش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم فعالیت و مشارکت کلاسی و عدم ارتباط با دانش آموزان را در رضا دان

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم فعالیت و مشارکت کلاسی و عدم ارتباط با دانش آموزان را در رضا دانش آموز پایه پنجم برطرف نمایم؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم برنامه پیشگیری از جنگ نرم و آسیب های اجتماعی را با افزایش سطح تفکر معنوی

اقدام پژوهی چگونه توانستم برنامه پیشگیری از جنگ نرم و آسیب های اجتماعی را با افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه اجرا کنم ؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم با مطرح کردن نقش پر رنگ والدین در فرایند آموزش و تشکیل کارگروه خانواده و

اقدام پژوهی چگونه توانستم با مطرح کردن نقش پر رنگ والدین در فرایند آموزش و تشکیل کارگروه خانواده و مدرسه در ارتقا فرایند آموزشی دانش آموزان موثر باشم ؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را در راستای مصرف بهینه و صرفه جریی و عدم اس

اقدام پژوهی چگونه توانستم اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را در راستای مصرف بهینه و صرفه جریی و عدم اسراف به دانش آموزان پایه سوم بیاموزم؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم اسراف نکردن را در امور آموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و اقتصاد مقاومتی

اقدام پژوهی چگونه توانستم اسراف نکردن را در امور آموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال را در دانش آموزان نهادینه سازم ؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی