فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 8

پارپوینت اکولوژی عمومی

پارپوینت اکولوژی عمومی - اکولوژی عمومی تهیه و تنظیم: رمضانی تعداد واحد: 3 واحد تئوری جلسه اول کلیات علم اکولوژی تعاریف تاریخچه تقسیم بند...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پارپوینت آشنايي با بیوتروریسم

پارپوینت آشنايي با بیوتروریسم - آشنايي با بیوتروریسم به نام خداوند جان و خرد بیوتروریسم چیست؟ ب یوتروریسم، سوء استفاده از عوامل میکربی ، ویرو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرمول بندي عناصر محدود ايزوپارامتريك

فرمول بندي عناصر محدود ايزوپارامتريك - فصل چهارم: فرمول بندي عناصر محدود ايزوپارامتريك 1 - مقدمه در فصل پيشين در مورد فرمول بندي عناصر محدود ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقايسه دروس مهندسي کامپیوتر در دانشگاههای صنعتی شريف و سيدنی

مقايسه دروس مهندسي کامپیوتر در دانشگاههای صنعتی شريف و سيدنی - مقايسه دروس مهندسي کامپیوتر در دانشگاههای صنعتی شريف و سيدنی شیوه های ارائه ی مط...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی سيستم های بيو لوژيکی

مدلسازی سيستم های بيو لوژيکی - جلسه دهم تخمين پارامترها - ادامه مدلسازی سيستم های بيو لوژيکی دكتر توحيدخواه روش تعميم يافته حداقل مربعات GLS...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شرکت توزیع نیروی برق اهواز

شرکت توزیع نیروی برق اهواز -     شرکت توزیع نیروی برق اهواز دفتر برنامه ریزی و بودجه   ( سال 139 3-1394 ) پرسشنامه ارزيابي واحدهاي آمار و ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقایسه ای بر دروس رشته ی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کارنگی ملون

مقایسه ای بر دروس رشته ی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کارنگی ملون - 1 مقایسه ای بر دروس رشته ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و دا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت متریک کر

متریک کر - متریک کر ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل موثر در تدریس موفق

عوامل موثر در تدریس موفق - عوامل موثر در تدریس موفق در راستای یادگیری مطلوب، تدریس متضمن کنش هایی است : 1-انگیزش: محرک یاد گیری 2-اطلاعات: کس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی