طرح درس هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس گندم از گندم بروید

دسته بندي : تحقیق » طرح درس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏نام ‏کتاب ‏درسی: ‏هدیه ‏های ‏آسمانی ‏مقطع ‏تحصیلی: ‏سوم ‏ابتدایی ‏موضوع: ‏درس 91 ‏گندم ‏از ‏گندم ‏بروید.
‏تهیه ‏کننده: ‏مدت ‏جلسه: 54 ‏دقیقه ‏نام ‏مدرسه: ‏تعداد ‏دانش ‏آموزان: ‏تاریخ:
‏هدف ‏کلی:
‏از ‏دانش ‏آموزان ‏انتظار ‏می ‏رود ‏در ‏پایان ‏درس ‏با ‏نتیجه ‏اعمال ‏نیک ‏و ‏بد ‏آشنا ‏شوند.
‏اهداف ‏رفتاری:
‏از ‏دانش ‏آموزان ‏انتظار ‏می ‏رود ‏در ‏پایان ‏درس:
9-‏آشنایی ‏با ‏تناسب ‏عمل ‏و ‏نتیجه ‏اندر ‏زندگی
‏آشنایی ‏با ‏جهان ‏آخرت ‏به ‏عنوان ‏محل ‏پاداش ‏و ‏جزا ‏با ‏مصداق ‏های ‏دنیایی
‏توجه ‏به ‏نیکی ‏و ‏بدی ‏اعمال ‏و ‏نتیجه ‏آن ‏ها ‏در ‏جهان ‏آخرت
5- ‏آشنایی ‏با ‏پیام ‏قرآنی.
‏اهداف
‏دانش ‏آموزان ‏با ‏مطالب ‏درس ‏قبل ‏آشنا ‏هستند.
‏رفتار ‏ورودی
‏سوالاتی ‏از ‏درس ‏قبل ‏از ‏دانش ‏آموزان ‏می ‏پرسیم.
‏ارزشیابی
‏تشخیصی
‏کتاب ‏هدیه ‏های ‏آسمانی ‏سوم ‏ابتدایی – ‏تابلو – ‏ماژیک
‏رسانه ‏های
‏آموزشی
‏پرسش ‏و ‏پاسخ - ‏بحث ‏گروهی – ‏سخنرانی
‏روش ‏های ‏یاددهی - ‏یادگیری
‏به ‏صورت ‏ردیفی – ‏گروهی
‏مدل ‏چینش ‏کلاس
‏زمان
‏فعالیت ‏های ‏دانش ‏آموزان ‏فعالیت ‏های
‏عنوان
‏معلم
‏زمان 4 ‏دقیقه
‏شاداب ‏و ‏با ‏انرژی ‏وارد ‏کلاس ‏می ‏شویم ‏و ‏با ‏نام ‏و ‏یاد ‏خدا ‏بعد ‏از ‏حضور ‏و ‏غیاب ‏و ‏احوال ‏پرسی ‏با ‏دانش ‏آموزان ‏و ‏بررسی ‏تکالیف ‏و ‏ارزشیابی ‏تشخیص ‏درس ‏را ‏شروع ‏می ‏کنیم.
‏فعالیت ‏های ‏مقدماتی ‏ارزشیابی ‏رفتار ‏ورودی ‏و ‏ایجاد ‏انگیزه
34‏دقیقه
1-‏تصویر ‏یک ‏دانش ‏آموزی ‏که ‏در ‏حال ‏مطالعه ‏و ‏تلاش ‏برای ‏یادگیری ‏است ‏و ‏دیگری ‏در ‏حال ‏خوردن ‏و ‏خوابیدن، ‏بازی ‏و ‏تماشای ‏فیلم ‏است. ‏سپس ‏بچه ‏ها ‏داستان ‏هر ‏کدام ‏از ‏تصاویر ‏را ‏تعریف ‏کنند ‏و ‏از ‏آن ‏ها ‏بخواهیم ‏عاقبت ‏این ‏دو ‏را ‏حدس ‏بزنند ‏و ‏در ‏پای ‏تخته ‏بنویسند.
2-‏شعر «‏زشت ‏و ‏زیبا » ‏می ‏تواند ‏بهترین ‏شروع ‏برای ‏تدریس ‏باشد.
3- ‏نوشتن ‏عبارت «‏مزرعه » ‏روی ‏تخته ‏ی ‏کلاس ‏و ‏پرسیدن ‏این ‏سؤال « ‏مزرعه» ‏شما ‏را ‏به ‏ی‏اد ‏چه ‏چیزهایی ‏می ‏اندازد؟ ‏تا ‏به ‏حال ‏شما ‏مزارع ‏کشاورزی ‏را ‏دیده ‏اید؟
‏ارائه ‏درس
‏از ‏بچه ‏بخواهیم ‏تا ‏در ‏گلدان ‏های ‏کوچک ‏دانه ‏ای ‏را ‏بکارند؛ ‏مانند) ‏گندم، ‏ماش، ‏عدس ‏لوبیا ‏و ... ( ‏و ‏روی ‏هر ‏گلدان ‏نام ‏دانه ‏ای ‏را ‏که ‏کاشته ‏اند ‏بنویسند. ‏بعد ‏از ‏انکه ‏سبز ‏شد ‏به ‏کلاس ‏بیاورند ‏ما ‏می ‏توانیم ‏برای ‏این ‏که ‏دانش ‏آموزان ‏را ‏درگیر ‏بحث ‏و ‏هدف ‏درس ‏کنیم ‏زمانی ‏که ‏می ‏رویم ‏و ‏گلدان ‏بچه ‏ها ‏را ‏بینیم ‏با ‏آگاهی ‏از ‏اینکه ‏مثال ‏سبزه ‏ی ‏مورد ‏نظر ‏گندم ‏است ‏می ‏گوییم » ‏فکر ‏می ‏کنم ‏این ‏سبزه ‏عدس ‏است « ‏دانش ‏آموز ‏اصرار ‏می ‏کند ‏که ‏آقا ‏اشتباه ‏می ‏کنید ‏این ‏گندم ‏است؛ ‏چون ‏خودم
‏گندم ‏ها ‏را ‏کاشتم. ‏برای ‏هر ‏دانش ‏آموزی ‏این ‏نمایش ‏را ‏بازی ‏می ‏کنیم ‏و ‏به ‏این ‏صورت ‏غیر ‏مستقیم ‏به ‏نتایج ‏کاری ‏که ‏بچه ‏ها ‏کرده ‏اند ‏اشاره ‏می ‏کنیم. ‏اگر ‏گندم ‏کاشتی ‏پس ‏گندم ‏برداشت ‏خواهی ‏کرد.
‏آرام ‏دیوار ‏را ‏لمس ‏می ‏کنم ‏از ‏بچه ‏ها ‏می ‏پرسم ‏دیوار ‏چگونه ‏با ‏دست ‏من ‏رفتار ‏کرد ‏اونیز ‏دست ‏مرا ‏آرام ‏نوازش ‏کرد .
‏چند ‏ثانیه ‏بعد ‏محکم ‏تر ‏به ‏دیوار ‏ضربه ‏می ‏زنیم. ‏یک ‏صدای ‏بلند ‏و ‏حالت ‏صورت ‏و ‏چهره ‏ی ‏من ‏که ‏گویی ‏ناراحت ‏شدم ‏و ‏دردم ‏آمد. ‏از ‏بچه ‏ها ‏می ‏پرسم ‏من ‏چگونه ‏با ‏دیوار ‏ر‏فتار ‏کردم ‏محکم ‏برسر ‏آن ‏کوبیدم. ‏این ‏نتیجه ‏عمل ‏من ‏شد، ‏دردی ‏که ‏داشتم ‏دچار ‏آن ‏شد. ‏هر ‏عملی ‏را ‏عکس ‏العملی ‏است.
6-‏در ‏ساعت ‏تفریح ‏در ‏حیاط ‏مدرسه ‏کارهای ‏خوبی ‏را ‏که ‏مشاهده ‏می ‏کنید ‏را ‏بنویسید ‏و ‏به ‏کلاس ‏گزارش ‏دهید.
‏اگر ‏اعمال ‏و ‏رفتار ‏روز ‏گذشته ‏ی ‏شما ‏را ‏فیلم ‏برداری ‏کرده ‏باشند ‏دوست ‏داری ‏کدام ‏قسمت ‏را ‏ببینی؟
‏می ‏توانیم ‏برخی ‏از ‏خبرهای ‏خوب ‏و ‏بد ‏چاپ ‏شده ‏در ‏روزنامه ‏را ‏متناسب ‏با ‏شرایط ‏روحی ‏و ‏عاطفی ‏دانش ‏آموزان ‏انتخاب ‏کنیم ‏و ‏به ‏آن ‏ها ‏بگوییم ‏که ‏خبرهای ‏خوب ‏و ‏بد ‏آن ‏را ‏جدا ‏کنند.
‏ب‏هترین ‏خبر ‏و ‏کار ‏خوبی ‏را ‏که ‏دیروز ‏دیده ‏یا ‏شنیده ‏ای ‏چه ‏بوده ‏است؟ ‏ارزشیابی:
‏در ‏پایان ‏انتظار ‏داریم ‏نتایج ‏کارهای ‏خوب ‏و ‏بد ‏با ‏ذکر

 
دسته بندی: تحقیق » طرح درس

تعداد مشاهده: 333 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:18 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل