اخرین محصولات ثبت شده

معرفی کوتاه از پایان نامه تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری (نمونه موردی شهر آران و

معرفی کوتاه از پایان نامه تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری (نمونه موردی شهر آران و بیدگل)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم

بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رساله معماری خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

رساله معماری خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک

طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل (نمونه‌ی موردی،

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل (نمونه‌ی موردی، خیابان مهدیه‌ی آمل، پل دوازده چشمه تا بنای میربزرگ)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز مشاوره و روان درمانی

پایان نامه ارشد معماری طراحی مرکز مشاوره و روان درمانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رساله کامل طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

دانلود رساله کامل طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رساله ارشد طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات بارویکرد معماری پایدار

رساله ارشد طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات بارویکرد معماری پایدار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی

بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل